W dniach 4-7 maja 2015, Nasze Schronisko miało przyjemność prowadzenia warsztatów ekologicznych dla grupy gimnazjalistów ze Świnoujścia.  33 osobowa grupa brała udział w warsztatach, wykładach, zajęciach, wycieczkach i spacerach.

Tematy zajęć i warsztatów:

„Ujęcia wodne i źródła wytwarzania energii na przykładzie Zapory Wodnej w Zagórzu Śląskim i Elektrowni Wodnej w Lubachowie”;

Zwiedzanie okolic wraz z poznaniem ich historii: Sztolnie Walimskie oraz Zamek Grodno;
„Góry Sowie- tajemnica, przygoda, historia” - Wykład z prelekcją zdjęć i map;

„Struktura ekologiczna i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, zrównoważona gospodarka leśna, jaskinia nietoperzy” – Stacja Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Świdnica;

„Zrównoważony rozwój, energia odnawialna, zielona energia, biomasa i prawa do wody” -Dom Ogrodnika w Fundacji Krzyżowa oraz Oczyszczalni Ścieków w Krzyżowej;

„Monokultury leśne, naturalny drzewostan oraz klęski ekologiczne środkowej i zachodniej części Sudetów” - Wędrówka piesza po przełęczy Walimskiej oraz wejście na Wielką Sowę:

„Ochrona przyrody na terenie Parków Krajobrazowych Sudetów Wałbrzyskich i Gór Sowich
(pomniki, tablice pamięci, słupki przygraniczne itp.) ‘’– wykład wraz z prelekcją zdjęć;

„Formy ochrony przyrody w Książańskim Parku Krajobrazowym na przykładzie Rezerwatu Daisy oraz Palmiarni w Lubiechowie”;

„Unikalne formy krajobrazu południowej części Gór Sowich" - tereny kopalniane, inżynieria kolejowa, sztolnie i podziemia wraz ze zdobywaniem Twierdzy Srebrna Góra.


Na zakończenie pobytu uczestnicy rozwiązali test ekologiczny ze zdobytej podczas zajęć wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności” a także pakiet materiałów dydaktycznych pt. „ Poznaj Schroniska Bioróżnorodności” oraz zestaw pamiątek, map, przewodników o zwiedzonym obszarze.

Organizacja pobytu młodzieży nie byłaby tak atrakcyjna programowo, gdyby niezawodna pomoc jednostek zaprzyjaźnionych ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie. Serdeczne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Świdnica, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Tauron Ekoenergia oraz Fundacji Krzyżowa.

Projekt „ Zielona Schroniska „ to cykl warsztatów przyrodniczych realizowanych przez 12 Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, które 5 czerwca 2014r. podpisały porozumienie w sprawie ogólnopolskiego projektu ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności”. Projekt jest innowacyjnym podejściem do edukacji ekologicznej, poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą z wykorzystaniem bazy szkolnych schronisk młodzieżowych. Działanie to ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat bioróżnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów. Jego najważniejsi odbiorcy to dzieci i młodzież szkolna oraz osoby odpowiedzialne, za jakość i skuteczność edukacji.

Podczas pobytu uczestnicy odbywają wiele ciekawych warsztatów ekologicznych, wycieczek terenowych, odwiedzają charakterystyczne dla regionu miejsca przyrodnicze, a także zwiedzają i poznają historię danego terenu.

Więcej na temat projektu można znaleźć TUTAJ.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"