Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /bip/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /bip/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj6
mod_vvisit_counterWczoraj3
mod_vvisit_counterTen tydzień9
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień33
mod_vvisit_counterTen miesiąc74
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc305
mod_vvisit_counterWszystkie46913

Aktualnie: gości 5 połączonych
Twój IP: 3.85.143.239
 , 
Dzisiaj: 21.05.2019


Sposób i tryb załatwienia spraw PDF Drukuj

 

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

 1. Recepcja schroniska przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów(korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
 2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 3. Recepcja schroniska udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 4. Dni i godziny urzędowania recepcji: codziennie 08.00-21.00.
 5. Dni i godziny urzędowania Dyrektora Schroniska: od poniedziałku do piątku 08.00-16.00.
 6. Przy załatwianiu spraw należy stosować najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania, w dostosowaniu do rodzaju spraw i obowiązujących przepisów.
 7. Formy załatwień mogą być ustne, odręczne lub pisemne.
 8. Załatwienie ustne polega na udzieleniu stronie zainteresowanej odpowiedzi (informacji) ustnie (telefonicznie) i sporządzeniu notatki wskazującej na sposób załatwienia sprawy. Załatwienie ustne w sprawach indywidualnych może być stosowane w przypadkach,
  w których przemawia za tym interes strony, a przepisy prawne nie stoją temu na przeszkodzie.
 9. Załatwienie odręczne polega na pisemnym załatwieniu sprawy bez pozostawienia kopii pisma w jednostce organizacyjnej, bądź też na sporządzeniu notatki na wpływie otrzymanym do załatwienia, informującej o sposobie załatwienia sprawy. Odręcznie należy załatwiać pisma, które ze względu na treść nie wymagają pozostawienia odpisu załatwienia sprawy w aktach schroniska, tj. pisma o charakterze informacyjnym, żądanie nadesłania akt, wyjaśnień, ponaglenia itp.
 10. W załatwieniu odręcznym, w którym nie stosuje się gotowych formularzy, tekst odręcznego załatwienia zamieszcza się bezpośrednio pod tekstem lub na odwrocie nadesłanego pisma, względnie, gdy nie ma miejsca na nadesłanym piśmie, na oddzielnej kartce papieru dołączonej do danego pisma.
 11. Załatwienie pisemne polega na sporządzeniu projektu pisma załatwiającego sprawę (rękopisu, brulionu), podpisaniu go przez zatwierdzającego i sporządzeniu czystopisu (w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego). Czystopis podpisany przez zatwierdzającego wysyła się do adresata, natomiast jego kopie pozostawia w aktach schroniska.
 12. Przy pisemnym załatwieniu spraw należy przestrzegać następujących zasad:
  • umieścić nagłówek (pełną nazwę schroniska),
  • w odpowiedzi podać datę i znak sprawy, której odpowiedź dotyczy,
  • adres napisać w pierwszym przypadku,
  • każde pismo oznaczyć datą i znakiem sprawy oraz znakiem pisma,
  • treść załatwienia sprawy powinna być opracowana jasno i zwięźle oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zamieścić podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko) pracownika uprawnionego do podpisywania pism,
  • pod treścią załatwienia sprawy z lewej strony arkusza podaje się liczbę przesłanych załączników lub wymienia się je z podaniem liczb porządkowych, na załączniku wpisuje się w prawym górnym rogu kolejny numer załącznika,
  • w razie potrzeby należy określić pilność sprawy – „bardzo pilne”, „terminowe” lub podać określenie poufne itp. zamieszczone pod adresem.
 13. Przy uzgadnianiu projektów pism prowadzący sprawę obowiązany jest rozważyć, czy projekt wymaga uzgodnienia z innymi pracownikami prowadzącymi sprawy.
 14. Uzgodnienie polega na rozpatrzeniu pisma z punktu widzenia wiedzy fachowej
  i przepisów regulujących działalność jednostki organizacyjnej oraz na zaproponowaniu ewentualnych poprawek i uzupełnień
 15. Projekty pism mogą być uzgadniane w zależności od rodzaju sprawy:
  • bezpośrednio przez prowadzącego sprawę,
  • telefonicznie,
  • na naradach.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-31 23:00:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-04-24 12:48:03
Data modyfikacji: 2013-09-09 07:52:50
Odsłon: 2544
Dziennik zmian