W marcu nasze Schronisko miało przyjemność realizować  II edycję projektu „AsertywNIE Używkom”, w którym wzięło  udział 130 dzieci wraz z wychowawcami  z  drugich klas Szkół Podstawowych w gminie Świdnica.

Podczas trzech turnusów 5 dniowych dzieci nabyły wiele nowych umiejętności w tym m.in. udzielać pierwszej pomocy, samodzielnie dbać o porządek, przygotowywać zdrowe posiłki, dbać o higienę osobistą, czynnie spędzać czas wolny oraz strzec bezpieczeństwa swojego i innych.

Dzieci miały tak zorganizowany czas, że nie było chwili na nudę. Codziennie zasiadały do zajęć lekcyjnych, a zaraz po nich odbywały się zajęcia warsztatowe  z pierwszej pomocy,  z profilaktyki zdrowotnej, kulinarne, muzyczne, taneczne i socjoterapeutyczne.  Nie zabrakło też ciekawych spotkań - przedstawiciel Straży Pożarnej za pomocą strażaka Reksia pokazał dzieciom jak chwila nieuwagi łatwo wywoła pożar oraz jak sobie radzić w chwilach zagrożenia. Specjalnie dla dzieci przyjeżdżał teatr Moralitet z Krakowa, z bajką „ Kłopoty Misia Zdzisia”  o tematyce nawiązującej do głównych założeń projektu. Pomimo tak napiętego harmonogramu dzieci znalazły także czas na wspólną integrację na zabawie muzycznej i w przy wieczornych seansach. Wiosenny czas sprzyjał także spacerom po okolicy, turniejom sportowym i zabawą na świeżym powietrzu. Ukoronowaniem każdego z turnusów był muzyczno- teatralny występ dzieci dla zaproszonych gości oraz stęsknionych rodziców.

 

„ AsertywNIE używkom” to program edukacyjno – terapeutyczny,  realizowany pod patronatem Pani Wójt Teresy Mazurek, adresowany do dzieci z  klas podstawowych z terenu Gminy Świdnica.  Głównym organizatorem  programu jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnym Zespołem Oświaty, Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie , sześcioma Szkołami Podstawowymi z Bystrzycy Górnej, Lutomii Dolnej, Grodziszcza, Pszenna, Witoszowa Dolnego oraz Mokrzeszowa, Państwową Inspekcją Epidemiologiczno-Sanitarną ze Świdnicy oraz Powiatową Komenda Straży Pożarnej w Świdnicy.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"