Podczas „zielonych szkół” młodzież szkolna może korzystać z pracowni ekologiczno-przyrodniczej wyposażonej w:

 • płyty Audio CD;
 • filmy DVD o tematyce ekologicznej;
 • multimedialne encyklopedie PWN (biologia, geografia, historia);
 • multimedialne atlasy (geograficzny, historyczny, przyrodniczy);
 • mapy;
 • mikroskop z wyposażeniem;
 • zestawy skał i minerałów.

 

Ponadto, podczas zajęć na świeżym powietrzu, młodzież może korzystać z:

 • kompasów;
 • lornetek;
 • stoperów;
 • latarek;
 • lup;
 • mikroskopów podręcznych;
 • walizki „Eko-badacza”.

 

Dodatkowo w sali dydaktycznej wyposażonej w krzesła z pulpitami, tablicę, projektor multimedialny z ekranem i wieżę można prowadzić lekcje, warsztaty i zajęcia integracyjne a w sali komputerowej zajęcia informatyczne.

 

W czasie trwania „zielonej szkoły” podczas wycieczek, można realizować następujące ścieżki edukacyjne:

 

Wieczorami można spędzać czas na smażeniu kiełbasek i śpiewaniu przy ognisku, zarówno latem jak i zimą, seansach  filmowych, zabawach integracyjnych i tanecznych.