2018

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2018 - link

Informacja dodatkowa 2018 - link

Rachunek zysków i strat 2018 - link

Zestawienie zmian w funduszu 2018 - link


 2019

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2019 - link

Informacja dodatkowa 2019 - link

Rachunek zysków i strat 2019 - link

Zestawienie zmian w funduszu 2019 - link