2018

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2018 - link

Informacja dodatkowa 2018 - link

Rachunek zysków i strat 2018 - link

Zestawienie zmian w funduszu 2018 - link


 2019

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2019 - link

Informacja dodatkowa 2019 - link

Rachunek zysków i strat 2019 - link

Zestawienie zmian w funduszu 2019 - link


2020

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2020

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020

 link


2021

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2021

Informacja dodatkowa 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Zestawienie zmian w funduszu 2021

link


2022

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2022

Informacja dodatkowa 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Zestawienie zmian w funduszu 2022

link


2023

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego w 2023

Informacja dodatkowa 2023

Rachunek zysków i strat 2023

Zestawienie zmian w funduszu 2023

linkl