Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie, jako jedno z 12 w Polsce, bierze udział w  polsko-norweskim projekcie ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności”.

Ten ogólnopolski projekt, ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów. Projekt skupia się na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie konieczności zachowania bioróżnorodności oraz rozwoju postaw proekologicznych. Odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe: nauczyciele, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych.

 

 

W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału już w II edycji konkursu fotograficznego ,,Pstryk-Natura”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV – VI klas szkół podstawowych w miejscowościach biorących udział w projekcie ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności”.

Przedmiotem konkursu są fotografie otaczającej nas przyrody w okresie wiosna-lato. Dla uczestników jest to dobry sposób by rozwinąć swoje umiejętności artystycznego postrzegania świata, a także zwrócenia większej uwagi na problematykę ochrony otaczającego nas środowiska.

Każdy uczeń może przynieść bądź nadesłać max 3 fotografie własnego autorstwa do Schroniska ,,CUMA”. Termin nadsyłania prac upływa 31.10.2015r.

Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany przez rodzica bądź prawnego opiekuna formularz zgłoszeniowy, a także zapis tych zdjęć na płycie CD/DVD.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2015r. Dla autorów trzech pierwszych miejsc oraz dziewięciu wyróżnień przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Natomiast prace najlepszej szóstki (3 pierwsze miejsca i 3 pierwsze wyróżnienia) zostaną opublikowane w kalendarzu na 2016r.

Organizatorem konkursu jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,CUMA” w Gminie Szczecin, oraz współpracujące z nim Schroniska Młodzieżowe i Szkolne Schroniska Młodzieżowe, biorące udział w projekcie ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności”.

Pełny regulamin konkursu dostępny na stronie Organizatora www.ptsm.home.pl bądź do pobrania w załącznikach.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej o projekcie ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności” znajdą Państwo na naszej stronie internetowej  www.schronisko.lubachow.pl

 

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie