JUBILEUSZ 10-LECIA SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
w LUBACHOWIE

 

 

 

10 lat temu 1 lutego 2011 roku swoje podwoje dla turystów otworzyło Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Powstało ono w wyniku prac związanych ze zmianą użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej. Na ten cel Gmina Świdnica otrzymała  1,76 mln zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 (RPO WD). Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował
o dofinansowaniu inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie na Szkolne Schronisko Młodzieżowe”  w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska).

Od tej pory w schronisku działo się wiele. Przez 10 lat odwiedziło nas ponad 20 tyś. gości, udzieliliśmy prawie 51 tyś. noclegów. Najczęściej w naszym obiekcie przebywały dzieci
i młodzież w ramach ferii, zielonych szkół i wycieczek szkolnych. W ciągu tych lat było ich ponad 600.

Jako placówka oświatowa i zgodnie z naszym statutem angażowaliśmy się w różnego rodzaju projekty edukacyjne, ekologiczne i wymiany młodzieży na poziomie gminy, województwa
i całego kraju.

Schronisko uhonorowano sześcioma wyróżnieniami w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. Na naszym koncie są wyróżnienia: 1 brązowe, 1 srebrne i 6 złotych. W 2017 roku sami byliśmy organizatorem 57 podsumowania konkursu, gościliśmy wówczas 52 kierowników i dyrektorów schronisk młodzieżowych z całej Polski oraz prezydium Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Na bieżąco współpracujemy z Oddziałem Wałbrzyskim PTSM organizując spotkania i rajdy dla członków Kół PTSM.

W ciągu 10 lat schroniskiem zarządzały 3 osoby. Pierwszym dyrektorem została Śp. Magdalena Urbańska, która przez 5 lat ciężką pracą, uporem i zaangażowaniem sprawiła, że o naszym schronisku było już słychać w całej Polsce. Następnie p.o. dyrektorem została Magdalena Bajor. Od 2016 roku funkcję tę pełni Sebastian Krzywda.

 

Pracownicy schroniska:

Śp.Magdalena Urbańska – dyrektor

Magdalena Bajor – p.o. dyrektor

Sebastian Krzywda – dyrektor

Kamila Zamościńska

Weronika Litwińska-Kucharska

Jadwiga Struzik

Janusz Maruda

Maria Musiał

Renata Kos